010 - 166 03 10
Välj en sida

Intresserad av att bli Familjehem?

Bli familjehem nu!

Vi hjälper ER GÖRA SKILLNAD

Hur blir MAN familjehem
hos Kiron Care?

>>>  TRE enkla steg!

Steg 1: Kontakt

Kontakta oss idag! Vi återkommer med mer information och bokar ett första möte.

Steg 2: Utredning

Syftet med utredningen är att lära känna er, dels för att bedöma om ni är lämpade för uppdrag men framför allt för att kunna matcha rätt uppdrag till rätt familj.

Steg 3: Placering

Efter att ni blivit godkända försöker vi matcha er med lämplig placering. Under hela utredningen och under alla placeringar är våra konsulenter tillgängliga som support dygnet runt.

Kiron Care

MER INFORMATION

Vad är ett Familjehem?

Vad ett Familjehem är definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SoF) på följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”.

Anledningarna till att barn, ungdomar och ibland vuxna behöver placeras i en familj varierar.

Det ena skälet är föräldrars bristande omsorg, exempelvis i samband med psykiska ohälsa, missbruk och kriminalitet eller när föräldrarna avlidit eller på annat sätt saknas. Det andra juridiska skälet är den unge individens egna destruktiva beteende så som självskadebeteende, missbruk, riskbruk och kriminalitet.

Vad innebär det att vara Familjehem?

Att vara familjehem betyder att man är barnets eller ungdomens omsorgsperson. Som familjehemsförälder är din uppgift att hjälpa och stötta barnet med vardagliga saker, men också stödja barnet i att ha kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer som syskon, mor- och farföräldrar.

Som familjehemsförälder är man inte vårdnadshavare. Det betyder att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden.

Vid barn- och ungdomsplacering är målet att individen ska återförenas med sin familj. Det kan vara svårt att förutspå hur lång placeringen i ett familjehem kommer att bli. Det är individuellt och kan vara från några månader till en hel uppväxt.

Att vara Familjehem via Kiron Care

Kiron Care söker ständigt efter nya Familjehem. Varma, trygga, omsorgsfulla familjer som vill och kan öppna sitt hem för barn eller ungdom i behov av trygghet och kärlek. Som familjehem har du ansvar för den unges vardag, att ombesörja dennes behov, stötta och vägleda.

Hos oss på Kiron Care får du en egen konsulent som stöttar och vägleder er genom uppdraget. Vi kommer på regelbundna hembesök, erbjuder jour dygnet runt årets alla dagar, är länken mellan familjehem och socialtjänst. Vi anordnar aktiviteter där ni som familjehem får träffa andra Kiron-familjer. Det kan tex. vara julbord eller familjedagar. Vi erbjuder även utbildningar och föreläsningar, både fysiska och digitala.

Kontakt

KONTAKTA OSS IDAG!

Godkänner du vår sekretesspolicy?

Vill du bli Familjehem

hos Kiron Care?